Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden grundades 2012. Syftet var och är än idag att främja ju-jutsuns utveckling och de olika individuella aspekterna av denna kampsport.

Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden vill samla klubbar och utövare med olika inriktning under samma tak för att på så sätt främja alla aspekter som ryms i denna mycket gamla kampkonst.

 

Sommarläger 26/8 2023

Ljungby Jujutsuklubb kommer att hålla Sommarläger 26/8!

Lördag den 26/8 kommer det hållas instruktörsledda pass i självskydd, fighting och NeWaza.

En instruktörsträff med genomgång av Teknikkompendium v.3.5 kommer att hållas efter passen.

Efter träningens slut blir det grillning.
Lunch mitt på dagen ordnas på egen hand.
Hittills tänkta instruktörer är,
Daniel Norrgård Darelli (Gothia) Emil Gustafsson (NKC)
Niclas Sjöberg
Fredric Sandberg
Lina Åstrand (NJS)
Joakim Westroth (Ljungby)

På lägret finns möjlighet till Kyu-gradering.Kostnad: 200kr för vuxna och 150kr för barn/ungdom (upp t o m 14 år)
ANMÄLAN: Anmälan till lägret sker klubbvis till ordf@ljungbyjujutsu.se
Namn, ålder och klubb.
OBS! ANMÄLAN och BETALNING SENAST 17/8!. Sätts in på BG: 370-1588
Adress: Axel Ångbagares gata 8B, Ljungby (blåa huset på hörnan)