Välj en sida

Förbundet

Ju-jutsu Ryu Sweden

BYGGER OM

För att göra ett förtydligande runt Jujutsun i Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden med organisationsnummer 802467-6978

 Det som har skett är att det inom förbundet funnits 2 olika falanger och dessa har valt att gå skilda vägar.

Ovan nämnda förbund har i dagligt tal benämnts ”Sweden jujutsu ryu”, men vårt namn är Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden. Efter att den andra falangen valt att bryta sig ur så har vi fortsatt vårt arbete med att återbygga och förstärka ovan nämnda förbund. Den andra falangen har valt att kalla deras sammanslutning, dvs dom har inte skapat något nytt förbund, för Sweden Ju-jutsu ryu.

Detta medför att en viss namnförvirring råder ibland övriga Ju-jutsu Sverige, vilket är fullt förståeligt.

De klubbar som är kvar i Förbundet är:

  1. Kumla
  2. Linköping
  3. Jönköping
  4. Norrahammar
  5. Värnamo
  6. Ljungby
  7. Nybro

Den sammanslutningen som kallar sig för Sweden Ju-jutsu Ryu har vid ett tillfälle 2017 lagt beslag och sökt och fått beviljat mönsterskydd på Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden´s logga hos Patent och registreringsverket.

Detta innebär att vi i samband med delningen inte har fortsatt nyttjanderätt till VÅR logga, detta kommer bestridas och genom en rättslig prövning.

Resultatet återkommer vi med när utfallet vunnit laga kraft, fram till det så kommer vi nyttja vår logga utan förbehåll.

Vi vill med denna skrivelse försöka räta ut de missuppfattningar som kan finnas.

Förbundet

Ju-jutsu Ryu Sweden