Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden grundades 2012. Syftet var och är än idag att främja ju-jutsuns utveckling och de olika individuella aspekterna av denna kampsport.

Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden vill samla klubbar och utövare med olika inriktning under samma tak för att på så sätt främja alla aspekter som ryms i denna mycket gamla kampkonst.

 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE
Välkomna alla medlemsklubbar till förbundets årsmöte, som äger rum i Jönköping.
Datum: Söndag 27/3 2022
Tid: Kl. 09.30
Plats: Jönköping Kontorshotell AB, Solåsvägen 7A, Jönköping
Fullmaktsgranskning kl. 09.10-09.25

Glöm ej att vid behov fylla i och lämna in fullmakt inför mötet.

Dokument skickas ut på begäran.
Mejla: fredricnjs@gmail.com

Välkomna!
Förbundsstyrelsen