Att bli medlemsförening:

För att bli medlemsförening i Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, lämnar föreningen en skriftlig ansökan.
Använd vår blankett Medlemsansökan Ansökan skall vara undertecknad av styrelsen eller dess företrädare.
Tillsammans med sin ansökan skall även skickas in kopia på senaste graderingsbevis och utbildningsbevis för föreningens chef/huvud-instruktör och klubbinstruktörer. Den förening som har en av Förbundet godkänd klubbinstruktör eller högre, kan bli medlem i Förbundet. Finns ingen godkänd instruktör måste föreningen skyndsamt se till att utbildning av instruktörer sker.
Föreningen skall intyga i sin ansökan att de beslutat godta att arbeta efter Förbundets stadgar.
Ansökan skickas till Förbundsordföranden på post eller e-post.

Ekonomi:

Årsavgift, 1500kr inga andra avgifter föreligger.
(tex för graderingar utgår inga kostnader graderingsdiplomsmall finns fritt att ladda ner i dokumentbanken.

Systemet:
Systemet som publiceras på hemsidan och som är gratis att ladda ner är en bas, det är minimumet av tekniker som skall visas upp vid en gradering.
Vill klubben lägga in andra saker så står det klubben fritt att göra så.
Vid övergång till JJR så fasar man succesivt in klubben i vårt system och får därigenom en mjuk övergång.
Graderingar som är gjorda innan gäller, förutsatt att de gjort i ett erkänt jujutsu system/stil

Utbildningar:
VI använder oss av SB&Ks utbildningar, samt egna instruktörs utbildningar som ör mer inriktade på systemet.